Impresum

Vlastník medií a vydavatel: Niederösterreich-Werbung GmbH

Povinnost poskytnout informace dle § 25 zákona o veřejných sdělovacích prostředcích:

Název firmy: Niederösterreich-Werbung GmbH Adresa: Niederösterreich-Ring 2, Haus C PSČ/město: 3100 St. Pölten Tel.: 02742/9000-19800 Fax: 02742/9000-19804 E-mail: office@noe.co.at Webová adresa: www.dolni-rakousko.info

Web: www.niederoesterreich.at, www.dolni-rakousko.info, tourismus.niederoesterreich.at, convention.niederoesterreich.at, gruppenreisen.niederoesterreich.at, www.gesund-bleiben.at, magazin.niederoesterreich.at, veranstaltungen.niederoesterreich.at, heurigenkalender.niederoesterreich.at Banka: Hypo Investmentbank AG Kód banky: 53100 Číslo účtu.: 00155 011580 IBAN: AT90 5310 0001 5501 1580 BIC: HYINAT22 Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky, pokud jsou k dispozici: ne Obchodní rejstřík: Obchodní soud St. Pölten DIČ: ATU38766803 IČO: 131436p Člen Hospodářské komory NÖ Odvětví Cestovní ruch a volný čas Obor Cestovní kanceláře Živnost „Provozování cestovní kanceláře“ Odvětví Informace a poradenství Obor Reklama a marketingová komunikace Živnost Provozování reklamní agentury Oprávnění udělena v Rakousku

Pro cestovní kanceláře platí tyto právní předpisy: Živnostenský řád 1994, především § 94 Z 56 a § 126: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517 Prováděcí předpisy pro provozování cestovních kanceláří: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008014 Vyhláška pro cestovní kanceláře: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002480 Nařízení pro pojištění cestovních kanceláří: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009859 Zákon o ochraně spotřebitele, především §§ 31b až 31f: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010321

Společnost Niederösterreich-Werbung GmbH je výhradně poskytovatelem informací a nepůsobí jako cestovní kancelář ani jako touroperátor. V případě přímých rezervací u zařízení uvedených jako kontaktní osoby platí podmínky příslušného hotelu nebo výletní destinace. V případě programů s přenocováním a nabídek dovolené vystupuje jako pořadatel zájezdu v souladu se zákonem o souborných službách pro cesty, zájezdy a pobyty vždy dolnorakouská turistická destinace uvedená jako kontakt (Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, Mostviertel Tourismus GmbH, Waldviertel Incoming GmbH, Weinviertel Tourismus GmbH, Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, Wienerwald Incoming c/o Mondial GmbH & Co KG).

Sídlo vlastníka a vydavatele médií: St. Pölten

Předmět podnikání: Informační a servisní zařízení pro zákazníky a zainteresovanou veřejnost na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu.

Tato webová stránka společnosti Niederösterreich-Werbung GmbH je zřízena jako otevřený internetový portál pro propagaci a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu. Odpovědnost:
Přes pečlivý průzkum nelze převzít žádnou záruku nebo odpovědnost za obsah zveřejněný na těchto webových stránkách nebo za programování technických služeb. Za obsah všech odkazů vedoucích na stránky mimo www.niederoesterreich.at nepřebíráme žádnou odpovědnost; za informace v nich obsažené odpovídá příslušný poskytovatel služeb. (Stav: leden 2012)

Pravopis:
Z důvodu lepší čitelnosti neprovádíme v našich textech genderovou úpravu. To neznamená žádnou diskriminaci podle pohlaví, ženy i muži by se měli cítit naším obsahem stejně osloveni. Děkujeme za pochopení.

Řešení sporů:
Niederösterreich Werbung GmbH uznává internetového ombudsmana jako mimosoudní smírčí orgán a výslovně souhlasí se zveřejněním sporů nebo jejich řešení (smírčí doporučení) s uvedením jeho jména. Rakouský institut pro aplikované telekomunikace
Margaretenstrasse 70
A-1050 Vídeň
Tel: +43 (0)1/595 21 12-95
Fax: +43 (0)1/595 21 12-99
E-mail: kontakt@ombudsmann.at www.ombudsmann.at